DOKUMENTY DO POBRANIA
INFORMACJA

W związku z zawieszeniem działalności przedszkola w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz decyzją Ministra Edukacji  Narodowej  zwracam się do Państwa  z prośbą   a jednocześnie z apelem o zorganizowanie dzieciom zajęć w domu , zgodnych ich potrzebami i możliwościami .

Na stronie internetowej Przedszkola będą zamieszczane w cyklu tygodniowym propozycje zajęć 

dla poszczególnych grup przedszkolnych .

Równocześnie nauczyciele wskażą strony edukacyjne rekomendowane przez MEN,  z których 

Państwo będzie  mogli korzystać organizując dzieciom czas wolny .

 

           Z informacjami , pytaniami  dotyczącymi pracy z Państwa dziećmi  można zwracać się za pośrednictwem e-maila ,telefonicznie z wybranymi nauczycielami, przez stronę FC

           Każdy e-mail zostanie przesłany do nauczyciela.

 Mam nadzieję, że ten uciążliwy  dla nas wszystkich  czas minie . 

 Przestrzegając  obowiązujących zasad i  rygorów  bezpiecznie pokonamy zagrożenie .

 

         

                                                                                           Dyrektor Przedszkola 

                                                                                            Mini-World 

Szanowni Państwo,

prowadzimy zajęcia JUDO dla dzieci w przedszkolu. Ze względu na sytuację, z jaką wszystkim nam przyszło

się zmierzyć, przygotowaliśmy trening dla dzieci do przeprowadzenia w domu.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy w zorganizowaniu ciekawych zajęć dzieciom.

Zorganizowane zostały również lekcje języka angielskiego