Ilość wolnych miejsc w rekrutacji 2022/2023
26

PROSIMY O PRZYNOSZENIE KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW

WAŻNE

Do wniosku o przyjęcie kandydata należy dołączyć dokumenty

potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W innym przypadku tzn. braku powyższych dokumentów nie zostanie naliczona przypisana do danego kryterium odpowiednia liczba punktów.

ZAJĘCIA ZDALNE

Motylki

Minionki 5 latki

Minionki 3 latki

Mali Odkrywcy