DOKUMENTY DO POBRANIA

                                                                                                                                                                 Dobrzykowice , dnia 5.maja.2020r

Zarządzenie Nr 9  /2019/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach

w sprawie  okresowego zawieszenia zajęć w przedszkolu .

 

         Na § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U .z 2003.6.69) zarządzam ,co następuje :

 

1.W porozumieniu z Organem  Prowadzącym Przedszkole Publicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach  przy ul. Kolejowej 19, który jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola  zawieszam prowadzenie zajęć  w przedszkolu  do dnia 24 maja 2020r.  ze względu na obecną sytuację epidemiczną , jak i brak możliwości pełnego przygotowania placówki i personelu do tej sytuacji . 

 

 2.Nauczycieli zobowiązuję do  dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć realizowanych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem , przeciwdziałaniem i   zwalczaniem COVID -19.

 

3.Do wiadomości i stosowania : Nauczyciele przedszkola 

 

4.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Zeszycie Zarządzeń Dyrektora Przedszkola Publicznego ,,Mini World” oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej przedszkola .

 

5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

 

 

                                                                                       Dyrektor   i Organ Prowadzący  

                                                                Przedszkole Publiczne ,,Mini World” w Dobrzykowicach

 

                                                                                              Magdalena Miśkiewicz 

INFORMACJA

W związku z zawieszeniem działalności przedszkola w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz decyzją Ministra Edukacji  Narodowej  zwracam się do Państwa  z prośbą   a jednocześnie z apelem o zorganizowanie dzieciom zajęć w domu , zgodnych ich potrzebami i możliwościami .

Na stronie internetowej Przedszkola będą zamieszczane w cyklu tygodniowym propozycje zajęć 

dla poszczególnych grup przedszkolnych .

Równocześnie nauczyciele wskażą strony edukacyjne rekomendowane przez MEN,  z których 

Państwo będzie  mogli korzystać organizując dzieciom czas wolny .

 

           Z informacjami , pytaniami  dotyczącymi pracy z Państwa dziećmi  można zwracać się za pośrednictwem e-maila ,telefonicznie z wybranymi nauczycielami, przez stronę FC

           Każdy e-mail zostanie przesłany do nauczyciela.

 Mam nadzieję, że ten uciążliwy  dla nas wszystkich  czas minie . 

 Przestrzegając  obowiązujących zasad i  rygorów  bezpiecznie pokonamy zagrożenie .

 

         

                                                                                           Dyrektor Przedszkola 

                                                                                            Mini-World 

Szanowni Państwo,

prowadzimy zajęcia JUDO dla dzieci w przedszkolu. Ze względu na sytuację, z jaką wszystkim nam przyszło

się zmierzyć, przygotowaliśmy trening dla dzieci do przeprowadzenia w domu.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy w zorganizowaniu ciekawych zajęć dzieciom.

Zorganizowane zostały również lekcje języka angielskiego

Misie

Smerfy

Motylki

Zadania do wykonania dla 4 latków

 

 

Zadania do wykonania dla 4 latków 

Zadania do wykonania dla 3 latków 

Zadania do wykonania dla 5 latków