top of page

Nasze grupy

Podział dostosowujemy zarówno do wieku biologicznego dzieci jak również ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.
bottom of page