Zajęcia dodatkowe

Karate

55 zł za miesiąc

Ceramika

55 zł za miesiąc

Trening piłki nożnej

55 zł za miesiąc

Wszystkie zajęcia organizowane są zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola.