top of page

Poznaj nas lepiej...

"Edukacja jest najpotężniejszą bronią,  której możesz użyć, aby zmienić świat". Nelson Mandela

Żłobek

Grupa najmłodszych uczestników MINI WORLD pod troskliwą opieką dwóch wychowawczyń bierze udział w zajęciach dostosowanych do ich wieku i możliwości.

Opłata czesnego obejmuje udział w:

 • zajęciach ruchowych z elementami gimnastyki i rytmiki

 • spotkaniach z angielskim poprzez zabawę, piosenki i bajeczki

 • zajęciach plastycznych, rozwijających wyobraźnię i zdolności manualne

 • bajkoterapii- metodzie relaksacji, będącej jednocześnie terapią na dziecięce lęki i rozterki

Zajęcia w grupie żłobkowej nie są elementem programu dydaktycznego i odbywają się podczas codziennej zabawy.

Przedszkole

Nasze przedszkole oferuje profesjonalną, wynikającą z wykształcenia i doświadczenia,

opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat oraz różnorodność zajęć edukacyjnych, nierozerwalnie połączonych z zabawą.

Opłata czesnego obejmuje:

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ


​Pracujemy w oparciu o książki wydawnictwa Mac-Kolorowy Start . Program dydaktyczny jest opracowywany przez całą kadrę przedszkola pod nadzorem dyrektor d/s pedagogicznych. Ma to na celu stworzenie optymalnych warunków rozwojowych dla wszystkich naszych dzieci, z których każde jest inne, co jest szczególnie brane pod uwagę. Dlatego też ściśle współpracujemy z Rodzicami, którzy jeśli jest taka potrzeba, bardzo aktywnie biorą udział w indywidualnym procesie nauczania dziecka. Potrzeba bliskiego kontaktu z Rodzicami pozwoliła stworzyć rodzinną atmosferę, co ma niewymierny wpływ na całokształt naszej pracy. Pod koniec roku szkolnego każde dziecko otrzymuje pisemną opinię końcową, ze wskazaniem na mocne i słabsze strony, a dzieci najstarsze – diagnozę gotowości szkolnej.

JĘZYK ANGIELSKI

​(5x w tygodniu) 30 minutowe zajęcia w grupie 3, 4, i 5–latków. Nauka języka polega na poznawaniu nazw otaczających nas przedmiotów, zjawisk i sytuacji, śpiewaniu piosenek połączonych z ruchem (action songs), czytaniu angielskich książek, oglądaniu i opowiadaniu bajek, a w rezultacie na komunikacji przy pomocy prostych zwrotów, zapytań i poleceń. Dzieci w wieku przedszkolnym mają dużą zdolność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, co jest podstawą do przyswajania języka w sposób naturalny, bezwysiłkowy. Pozwala im to na zapamiętywanie konstrukcji zdań czy fraz bez rozkładania ich na pojedyncze słówka. To cenna umiejętność, która niestety przemija z wiekiem. Dlatego tak ważnym jest rozpoczęcie przygody z językiem jak najwcześniej.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA


(1 x q tygodniu) 30 minutowe zajęcia, niezbędne dla aktywnego przedszkolaka, w połączeniu z gimnastyką profilaktyczną dbają o proste plecy i zdrowe stopy naszych dzieci. Prowadzone są w formie zabawowej, z wykorzystaniem wielu przyborów uatrakcyjniających każde ćwiczenie. Mobilizacją dla dzieci do podejmowania czasami trudnych zadań ruchowych jest element pozytywnej rywalizacji. Podczas ćwiczeń indywidualnych na materacu, ławeczce czy trampolinie, przedszkolaki uczą się cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wykonania zadania. Są to dla nich cenne doświadczenia dotyczące współpracy w grupie. Nabyte umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłości nie tylko lepszą kondycją fizyczną, ale także dobrą koncentracją, samodyscypliną i osiąganiem znaczących wyników szkolnych.

GIMNASTYKA ESTETYCZNA

(1x w tygodniu) z elementami baletu dla dziewczynek, uwrażliwiająca na muzykę i wzbogacająca estetykę ruchu.

GIMNASTYKA AKROBATYCZNA

(1x w tygodniu) dla chłopców, której bogactwo form kształtuje wiele nawyków ruchowych, niezbędnych w każdej dyscyplinie sportu.

DODATKOWO

 • Rytmika

 • Gry i zabawy sportowe

 • W ramach czesnego dzieci  uczestniczą także w comiesięcznych koncertach muzycznych prowadzonych przez Agencję Artystyczną „Ballada”.

 • Dodatkowo: zabawy z chustą Klanza, zajęcia z masą solną, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, bajkoterapia, zajęcia relaksacyjne.

 • Poza zajęciami językowymi i sportowymi, które ustanawiają profil naszego przedszkola, oferujemy szereg zajęć dodatkowych.

Wszystkie zajęcia w ramach czesnego:
 
 • J. angielski    -    5x w tygodniu

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa   -   1x w tygodniu

 • Rytmika   -   1x w tygodniu

 • Gry i zabawy sportowe   -   2x w tygodniu

 • Gimnastyka z elementami baletu/akrobatyki   -   1x w tygodniu

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedszkola:

 • Gimnastyka buzi i języka -   3x w tygodniu

 • Lekcje savoir vivre   -   1x w miesiącu

 • Lekcje ekologii   -   1x w miesiącu

 • Zajęcia teatralne   -   1x w miesiącu

bottom of page